ARADHANA MAHOLSAVAM KARUNAGAPALLY

Aradhana maholsavam at Karunagapally on April 24.

Saeesham visited by Sri.Vidhyathiraja college of arts Science,Karunagapally.35 students participated.Class taken by Sri.Gopinathan sir,Street seva,Narayanseva,

JAI SAIRAM