BHAJANA TRAINING AT KARUNAGAPALLY SAMITHI

Bhajana training at Karunagapally Samithi on July 22.Class conducted by sri.Kannan(District Bhajan Incharge),

JAI SAIRAM