ESSAY COMPATISATION IN PATTAZY SAMITHI

Essay compatisation conducted in pattazy samithi on August 4 at 1:30pm to 3pm in SVVHSS Thamarakkudi and Govt:HSS&VHSS,pattazy.

HS : 100,  HSS : 25, VHSC : 20

Total :145 students.

IMG-20160807-WA0057IMG-20160807-WA0054IMG-20160807-WA0053IMG-20160807-WA0055

JAI SAIRAM