ESWARAMBA VARAKHOSHAM AT KOLLAM SAMITHI

May 1:-

Flag hosting,Pleding & balavikas programs,

Flag hosting,

May 2:-

Mathrupooja, 

May 3:-

Balavikas competition, 

May 4:-

Bakavikas bhajana.30 sai students participated.

May 5:-

Balavikas program,JAI SAIRAM