ESWARAMBA VARAKHOSHAM AT VENDAR SAMITHI

May 1:-

Flag hosting & pleding

May 2:-

Mathrupooja at vendar samithi.10 sai students participated.

May 3:-

Balvikas program.13 sai students participated.May 4:-

Gopooja,May 5:-

Balvikas program,

JAI SAIRAM