MAHILA DAY AT AVANEESWARAM SAMITHI

Mahila day conducted at Avaneeswaram samithisamithi on 19 Oct. Sri.Rajesh(District Balavikas Incahrge),

JAI SAIRAM