NARAYANASEVA AT SAYEESHAM

1.July 28:-

Narayanseva by sri.Arun R(Kottarakkara) & Sri.Rajendran(Karunagapally),

2.July 29:-

Narayanseva by Smt.Priya & Sri.Balagopal(Harippadu),

3.July 30:-

Narayanseva by Sri.Ashokan(Changankulangara),

4.Aug 1:-

Narayanseva at sayeesham by Sri.Krishnamma(Chavara),

5.Aug 7:-

Narayanseva by Sri.Kiran jith(Allumpeedika),

6.Aug 8:-

Narayanseva by Smt.Sheena(Allumpeedika),

7.Aug 9:-

Narayanseva by Bhagya Kudumbasree unit(Kalashakkarapuram)& Smt.Hindu(Pavumba),

8.Aug 10:-

Narayanaseva by Sri.Biju(chavara),Sri.Unnikrishnan pillai(Varavila) & Sri.Madhusoodhanan pillai(Manppally),

9.Aug 11:-

Narayanseva by Sri.Sanal(Prayar),Sri.premlal(kattilkadavu) &Neveditha(Changankulangara),

10.Aug 12:-

Narayanaseva by Smt.Bhavani(Karunagapally),

11.Aug 14:-

Narayanaseva by Sri.Ayyappan(Pavumba)& Sri.Deepu(Edakulangara),

JAI SAIRAM