NARAYANASEVA AT SAYEESHAM

1.July 28:-

Narayanseva by sri.Arun R(Kottarakkara) & Sri.Rajendran(Karunagapally),

2.July 29:-

Narayanseva by Smt.Priya & Sri.Balagopal(Harippadu),

3.July 30:-

Narayanseva by Sri.Ashokan(Changankulangara),

4.Aug 1:-

Narayanseva at sayeesham by Sri.Krishnamma(Chavara),

JAI SAIRAM