NARAYANSEVA AT SAEESHAM

1.Nov 5:

Narayanaseva at Saeesham by Smt.Mayapramod(Puthupally),2.Nov 7:

Narayanaseva by Smt.Ambika(Nangiyarkulangara),3.Nov 9:

Narayanseva by Dr.Mohananpillai( Chavara) & Sri.Rakesh(Chavara),

4. Nov 10:

Narayanseva by Sri.Gireesh(Thazhava),

5. Nov 12:

Narayanaseva by Sri.Anilkumar(Vavvakavu),

6. Nov 13:

Narayanseva by Smt.Swarnamma(Valiyakulangara),Sri.Raju(Alumpeedika),

7. Nov 14:

Narayanaseva by Sri.Sidhardha(Pavumba), Sri.Gopakumar & Smt.Sarasamma(madathilkarazhma),

8. Nov 16:

Narayanseva by Sri.Dharmarajan(Kattilkkadavu),Sri.Jafferkutty(Clappana),Sri.Surendran (Edakkulangara)

9: Nov 17:

Narayanseva by Smt.Amritha(Paripally,Paravoor) & Smt.Lekshmiamma(Kadathoor),

10. Nov 18:

Narayanseva by Sri.Rajan Nair(Panmana),

JAI SAIRAM