NARAYANSEVA AT SAYEESHAM

Narayanaseva at sayeesham,

1.June 20:-

Narayanseva by Smt.Snehavinod(Prayar),

2.June 21:-

Narayanseva by Sri.Sisupalan(Prayar),

3.June 22:-

Narayanseva by Sri.Dr.Sreekumar(Adinadu),

4.June 27:-

Narayanaseva by Sri.Santhoosh Kumar,smt.Nisha(Punalur),as a part of their Sons 10th birthday Mr.Vishnusai & Mr & Mrs Ramanadhan(Ochira) as a part of 26 the Wedding Anniversiary.

5.June 28:-

Narayanaseva by Smt.Seetha(Changankulangara),smt.Lalithbai(Punalur) & Sri.Surendran(Edakkulangara),

6.July 5:-

Narayanseva by Dr.Sheela(Karunagapally),

7.July 6:-

Narayanseva & Delivering bedsheets by Sri.Chandran(Kayamkulam),

8.July 7:-

Narayanaseva at sayeesham by Sri.Sankaranpotti(Njakkanak),

9.July 8:-

Narayanaseva by Rotary club members,Karunagapally,

9.July 10:-

Narayanaseva by Mr & Mrs.Krishnakumar,punalur as a part of there 14 the wedding Anniversary.

10.July 12:-

Narayanaseva by Sri.Sasidharan(Changankulangara),

11.July 13:-

Narayanseva by Smt.Deviamma(Kulakkada),Sri.Shaji(Kayamkulam) &Sri.Madhu(Valiyakulangara),

12.July 15:-

Narayanaseva at sayeesham by Sri.Kesavanpillai(Changankulangara),sri.Sreeraj(Thazhava) &Sri.Meenakshi(Changankulangara),

13.July 17:-

Narayanseva by Smt.Sreedevi(Adinadu),

14.July 19:-

Narayanseva by Sri.Manoj(Kottathala) &Mr &Mrs.Predvisarath(Kattilkkadavu),

15.July 20:-

Narayanaseva by Sri.Thulasidas(Alumppedika),

16.July 21:-

Narayanaseva by Dr.Vinodkumar(Thodiyur) & Sri.Vishnu & Smt .Maya(Vavvakkavu),

JAI SAIRAM