SACHARETHA PARAYANAM IN PATHANAPURAM SAMITHI

Sacharitha parayanam at pathanapuram samithi on april 24. 

JAI SAIRAM