NARAYANASEVA AT SAYEESHAM

1.May 14:-

Narayanseva at Sayeesham on may 14 as a part of 4th birthday of baby Aiswariya.

Narayanseva by parents of Aiswariya(Adinadu) & Sir.Ajayan(Prayar),

2.May 18:-

Naryanaseva by Sri.Unnikrishnan Nair (Harippadu),

3.May 19:-

Narayanseva by Mr&Mrs Dr.Sreejith(Chavara) as a part of their Son’s 4th birthday.

4.May 20:-

Mohanlal’s Fans club,Karungapally celebrating 67 th birthday with the inmates at sayeesham.

JAI SAIRAM