VIDHYA JYOTHI PROJECT

Vidhya Jyothi project in kollam district,

1.Pattazhy samithi:-

Vidhya Jyothi project on June 11 at Govt WLPS,Thamarakkudi,kulakkada.

2.Kottarakkara samithi:-

Vidhya Jyothi project on June 12 at Govt UP school,Padijattinkkara,kottarakkara.

JAI SAIRAM